INFORMACJA

Adres strony OPP uległ stałej zmianie, obecnie jest osiągalna pod adresem:

opp.mikolowski.pl