Jedyne takie miejsce

W MIKOŁOWIE

REKRUTACJA 2019/2020

 

Szanowni Państwo

 

Rozpoczynamy kolejny etap REKRUTACJI DO NASZEJ PLACÓWKI

 

 

W zakładce - DO POBRANIA znajdziecie Państwo szczegóły dot. naboru uczestników na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

Terminy:

 

od 04. 06. br. (wtorek) do dnia 17. 06. br. (poniedziałek) - składanie poprawnie wypełnionych WNIOSKÓW (dla nowych uczestników zajęć, lub uczestników, którzy chcą uczęszczać do nowego zespołu).

 

 

02 lipca br. (wtorek) - wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki OPP (na tablicy ogłoszeń).

 

 

 

Przypominenie:

 

- maksymalnie można wybrać 4 zespoły zainteresowań (ilość zespołów wynikająca ze złożonych deklaracji o chęci kontynuowania zajęć, a także rekrutacji do nowych kół),

 

- w roku szkolnym 2019/2020 o przyjęcie na zajęcia do placówki OPP w Mikołowie mogą ubiegać się dzieci i młodzież, w wyjątkowych przypadkach także dorośli mieszkający na terenie powiatu mikołowskiego w wieku od 5 do 26 lat,

 

- kandydaci zamieszkali poza powiatem mikołowskim mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca,

 

- kandydatów na zajęcia przyjmuje się w kolejności zgłoszeń.

O NAS

Jesteśmy placówką pozaszkolną, nieferyjną. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od 5 do 25 lat, od poniedziału w godz. 15.30 - 20.30 oraz w soboty, w godz. 9.00 - 13.30.... więcej >>

NOWOŚCI W GALERII

FACEBOOK

OPP Mikołów na Facebook'u

KONTAKT

43-190  MIKOŁÓW
ul. K.Miarki 9
tel./fax 32 226-05-11
tel. kom. 881-930-293
e-mail: ognisko@oppmikolow.pl
NIP: 635-10-42-033