Jedyne takie miejsce

W MIKOŁOWIE

REKRUTACJA 2019/2020

 

Szanowni Państwo

 

Rozpoczynamy REKRUTACJĘ DO NASZEJ PLACÓWKI.

 

Na dniach z naszej strony www w zakładce - DO POBRANIA pojawią się szczegółowe zasady naboru uczestników na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Terminy:

 

od 15. 04. br. (poniedziałek) do 04.05. br. (sobota) - wychowankowie kontynuujący naukę składają DEKLARACJĘ o chęci kontynuowania zajęć w naszej placówce (DEKLARACJĘ ODDAWAĆ INSTRUKTOROM ZESPOŁÓW, nie w sekretariacie OPP!!!)

 

 

do dnia 25. 05. br. (sobota) - Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy złożonych deklaracji określa ilość wolnych miejsc w zespołach

 

 

od 03. 06. br. (poniedziałek) do dnia 17. 06. br. (poniedziałek) - składanie poprawnie wypełnionych WNIOSKÓW (dla nowych uczestników zajęć, lub uczestników, którzy chcą uczęszczać do nowego zespołu).

 

 

02 lipca br. (wtorek) - wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki OPP (na tablicy ogłoszeń).

 

 

 

Przypominenie:

 

- maksymalnie można wybrać 4 zespoły zainteresowań (ilość zespołów wynikająca ze złożonych deklaracji o chęci kontynuowania zajęć, a także rekrutacji do nowych kół),

 

- w roku szkolnym 2019/2020 o przyjęcie na zajęcia do placówki OPP w Mikołowie mogą ubiegać się dzieci i młodzież, w wyjątkowych przypadkach także dorośli mieszkający na terenie powiatu mikołowskiego w wieku od 5 do 25 lat,

 

- kandydaci zamieszkali poza powiatem mikołowskim mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca,

 

- kandydatów na zajęcia przyjmuje się w kolejności zgłoszeń.

O NAS

Jesteśmy placówką pozaszkolną, nieferyjną. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od 5 do 45 lat, od poniedziału do soboty w godz. 15.30 - 20.30. Prowadzimy zajęcia w 55 zespołach... więcej >>

NOWOŚCI W GALERII

FACEBOOK

OPP Mikołów na Facebook'u

KONTAKT

43-190  MIKOŁÓW
ul. K.Miarki 9
tel./fax 32 226-05-11
tel. kom. 881-930-293
e-mail: ognisko@oppmikolow.pl
NIP: 635-10-42-033